אודות המועצה

ממונים על המועצה הדתית

ממונה בסמכות הכרעה משיח משה

 • 050-3199299

ממונה שמעון אמויאל

 • רח' הגלבוע 19 עפולה
 • 04-6592655
 • 050-5203260

 משה משיח

 • רח' הגלבוע 19 עפולה
 • 04-6592655

מזכיר: שלום מזרחי

 • 050-3199273

רב-העיר הרב שמואל דוד

 • רח' הגלבוע 19 עפולה
 • 04-6599800
 • 04-6591911
 • 050-5203260

לשכת הרבנות

רב העיר: הרב שמואל דוד

 • רח' הגלבוע 19 עפולה
 • 04-6592655
 • 050-5203260

רבני השכונההרב שלמה ויצמן

 • 050-3199260

רבני השכונה הרב ראובן בנינו

 • רח' הגלבוע 19 עפולה
 • 04-6592655
 • 050-3199270
time

קבלת קהל

ימים: א – ה 12:30 - 08:30
ימים: א + ד גם 16:00 - 18:00

אחריות הלכתית על פעולות המועצה הדתית בכל המחלקות:

 • נישואין
 • כשרות
 • מקוואות
 • בית-עלמין
 • עירובין
 • פסיקה בשאלות איסור והיתר
 • דת ודין
 • מנהג
 • הרבצת תורה ברבים
 • הבאת שלום בין איש לאשתו ובין
 • אדם לחברו
 • עריכת חו"ק (חופה וקידושין)
 • בתיאום עם מחלקת הנישואין